Κάπαρη σε Άλμη

Κάπαρη σε Άλμη

Καρπός κάπαρης σε άλμη.
Το προϊόν αυτό συσκευάζεται σε πλ. κουβάδες του 1kg, 2kg, 3kg, 5kg