Ελιά Ροδέλα (μαύρη)

Ελιά Ροδέλα (μαύρη)

Το προϊόν αυτό συσκευάζεται σε πλ. κουβάδες του 1kg, 2kg, 3kg, 5kg